Rendelet tervezetek:


Jelenleg nincs új rendelet tervezet.

 

Archívum 2018

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. december 11-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)  Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2018. háromnegyedévi beszámolója

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.)    Nyárlőrinc Községi Önkormányzat rendelete a helyi közművelődésrő

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.)   A szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.)  A szociális célú tűzifa 2017. évi kiegészítő támogatás szabályairól szóló rendelet

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

7.)  Nyárlőrinc Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi belső ellenőrzési terve

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

8.) Óvoda felújításához többletmunkák miatt önerő biztosítása hitel felvételével

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

9. )  Óvoda felújításához hitel felvétele

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

10.) Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

11.)   Zártülés
12.)   Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. november 20-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.)    Zárt ülés
3.)    Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. október 16-án 16,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló telepítéséhez kapcsolódó szerződés megkötése az Alma-Rend Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)    Általános Iskolai körzethatárok felülvizsgálata

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

3.)    Bácsvíz Zrt 2019-2033 közötti gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.)    Egyebek

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. szeptember 27-én 18 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) A 2019. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához történő csatlakozás

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

2.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének felújításához kapcsolódó szerződés megkötése a GRANDBAU-KER Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl felújításához, biciklitároló kialakításához kapcsolódó szerződés megkötése a MEGA-SPED Kft-vel kivitelezési feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül fedett kerékpártároló telepítésére ajánlattételi felhívás

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.) Pályázat benyújtása a „Rendkívüli Önkormányzati támogatás-2018” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

6.) Zárt ülés

7.) Egyebek
 

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. augusztus 29-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Vízellátás kiépítése a 0140/3 hrsz-ú területen

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének felújításához, buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására beadott pályázatok érvénytelenítése, új pályázat kiírása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Szociális célú tűzifa vásárlásához támogatás igénylés

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Zárt ülés
6.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. július 27-én 14 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése” című projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.)    Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül állomás épületének felújításához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.)    Ajánlattételi felhívás a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekten belül buszöböl korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.)    A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

5.)    Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. június 14-én 17,30 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.)    Nyárlőrinc Községi Önkormányzat ajánlatkérő „Nyárlőrinci Óvoda bővítése, átépítése, és bölcsődei férőhely létesítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásában a kivitelezésre benyújtott ajánlatok bírálatáról

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester


2.)    Nyárlőrinci Víziközmű Társulat megszüntetése körében felmerülő elszámolási előleg iránti igény elbírálása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. május 29-én 17,30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.) Egyebek

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. április 26-án 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című pályázatikiíráson belül a Sportcsarnok felújítására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Pályázat benyújtása „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati kiírásra a Művelődési Háznál eszközbeszerzésre

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.) Óvoda felújítási projektjéhez kapcsolódóan mosogatógép vásárlása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

4.) Zárt ülés
5.) Egyebek – támogatások elbírálása

  

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. április 9-én 16 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Ajánlattételi felhívás a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” Nyárlőrinci óvoda bővítése, átépítése és bölcsődei férőhely létesítése című konstrukcióhoz kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Ajánlat kérés a TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekttel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok elvégzésére

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

 

 


 

 

Meghívó Nyárlőrinc község Képviselő-testületének 

2018. február 19-én 17 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.


Előterjesztések:

1.) Tisza Menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

2.) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Pénzváltó István polgármester

3.)   Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

4.) Nyárlőrinc Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző

5.)  Egyebek

 

 

Ma 2019.12.05.
Vilma napja van.

Látogatóink száma:

2012.05.14. óta:

534 498

Jelenleg on-line: 6

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

© 2010 Nyárlőrinc
Község Önkormányzata