NYÁRLŐRINC KÖZSÉG HONLAPJA

Akadálymentes Nyomtatás Wikipédia

2024. április 21., vasárnap. Névnap: Konrád

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Sajtóközleményei


Végigkövethető az igényelt okmány útja – új szolgáltatás az elektronikus közigazgatásban
 
 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) fejlesztésének köszönhetően az új okmányok igénylése után tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. A KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követése” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megkeresés és telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.
  (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kecskemét, 2013. június 3.


Sajtóközlemény

Jövő júliustól elektronikussá válnak az anyakönyvi eljárások


Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként – erről döntött az Országgyűlés a kormány törvényjavaslatának elfogadásával.  Az eddig használt, 1895. október 1-én kialakult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-jétől felváltja az egységes rendszerű, az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvezés. A törvény megalkotásának az volt a célja, hogy a szakmai értékek megőrzése mellett egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely közhitelességét, megbízhatóságát tekintve megfelel elődjének, de a technikai fejlődés eredményeképpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé mind a polgárok, mind a nyilvántartást vezető hatóságok számára.


 


Az új rendszerben adattakarékossági és célszerűségi okokból az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, hanem személyhez kötötten történik majd, így egyféle anyakönyv váltja fel a jelenlegi négyféle (születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, halotti) anyakönyvet. Az elektronikus anyakönyvi rendszerbe minden egyes adatot csak egyszer szükséges felvinni, a következő esemény bejegyzésekor azok már rendelkezésre fognak állni. A továbbiakban egy adott személy valamennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó adatok egy helyen lesznek megtalálhatók.   Az elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen gombnyomással elérhetőek lesznek egy adott anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt az országban, így nem kell majd utazni vagy heteket, esetleg hónapokat várni a dokumentumokra, ami jelentős előnyt jelent az ügyintézésben. Újdonság, hogy az anyakönyvből igényelhető kivonat kiállítására a külképviseleteken is lehetőség nyílik majd.


Az elektronikus anyakönyv kötelező adattartalma lesz a származási hely, ami a születési anyakönyvi kivonatban is szerepelni fog. Újítás, hogy az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás részévé válik az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása.  Az új rendszerben szükségtelenné válik a házassági anyakönyv aláírása, pótlására bevezetik a házasságkötési lapot, ezzel megmarad az aláírás ünnepélyes szertartása.

A papír alapú anyakönyvek adattartalmának digitalizálása folyamatosan történik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmát az elektronikus anyakönyvbe rögzíteni kell. Ilyen eset például, ha a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adattartalmában változás következik be, ekkor ugyanis az adott esemény adatait be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe, és az adatváltozást már az elektronikus bejegyzésen kell átvezetni. A digitalizálás egy másik esete az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódik, így például a házasságkötés esetén rögzíteni kell a házasulók papír alapú születési anyakönyvi bejegyzését.

A törvény  az adatvédelmi követelményeket és az anyakönyvek sajátosságait figyelembe és a közlevéltárakról szóló törvény kutatásra vonatkozó szabályait alapul véve egységes szabályokat állapít meg az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyvek kutathatóságára, amelyekkel egyensúlyt kíván teremteni az érintettek jogainak védelme és a múlt megismerésére irányuló érdek között. Megteremti továbbá a hatályos jogszabályokban biztosított lehetőségeket meghaladóan az 1981. január 1-je óta vezetett anyakönyvek kutathatóságát, amelyre a hatályos törvényi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.


A rendszer működéséhez szükséges közel egymilliárd forintos informatikai fejlesztéseket uniós pályázati forrásból finanszírozzák, az anyakönyvvezetők fél éves képzésen vesznek majd részt.
 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Kecskemét, 2013. május 27.
 

 

 

Egyszerűsödő közlekedési hatósági eljárások


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befejezte a közúti járművek forgalomba helyezéséhez és vizsgáztatásához kapcsolódó négy eljárás finomhangolását. Jelentősen egyszerűsödik a külföldön megvásárolt járművek honosítása, a traktorokat csak ötévente kell vizsgáztatni és megszűnik a piros környezetvédelmi plakett.


 


A Magyar Közlöny 73. számában megjelent a nemzeti fejlesztési miniszter 18/2013. (V.9.) NFM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) KEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról. A több lépcsőben hatályba lépő jogszabály az alábbi főbb rendelkezéseket tartalmazza:


Egyszerűsödik a külföldről behozott közösségi járművek forgalomba helyezési eljárása. A 2013. május 17. napjától hatályba lépett rendelkezések szerint az ügyintézéshez elegendő a külföldi – a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelősségét igazoló – érvényes járműokmány és az adásvételi szerződés bemutatása. Az eddigi egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás helyett az olcsóbb és egyszerűbb honosítási eljárás lefolytatásához a vevőnek már nem kell külföldön a nevére íratnia a gépkocsit.

Az időszakos műszaki vizsgálatra állított járművek jelentős részénél a vizsgáztató szervezet végzi el a járművek felkészítését, karbantartását, illetőleg az előzetes átvizsgálás során feltárt hibák javítását. A jármű tulajdonosa a műszaki vizsga ideje alatt többnyire nem tartózkodik a helyszínen. Az új előírások szerint külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó képviselőjének tekintendő az általa a munkával megbízott szerviz dolgozója vagy az a személy, akinek a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta.

A vállalkozók, termelők számára jelent komoly könnyebbséget az a 2013. június 1. napjától hatályba lépő változtatás, amely a traktorok vizsgáztatási periódusát három évről öt évre emeli. A jogszabály hatályba lépését követően a T1-T4 járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatók nbm és a kizárólag e járműkategóriákhoz tartozó mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel vontatható pótkocsik esetében a műszaki vizsgán öt évre érvényesítik a forgalmi engedélyt.

2013. július 1. napjától az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával a rendszámtáblára ragasztott, környezetvédelmi megfelelőséget igazoló plakettet csak akkor kell kicserélni, ha az előző plakett tönkrement, illetve nem azonosítható egyértelműen. Ugyan csak ettől az időponttól megszűnik a piros színű plakett. A korábban piros plakettel ellátott járművek a jövőben alapvetően fekete színű környezetvédelmi plakettet kapnak a műszaki vizsgán. Amennyiben azonban a gépkocsi teljesíti az EURO-II. jóváhagyási követelményeket, akkor a rendszámtáblára kék színű plakett kerül.


A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érdekében a közlekedési hatóság 2013. október 1-től típus-adatbázist hoz létre, és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tartozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésével javul az adatbiztonság és rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyintézési ideje.
 


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Kecskemét, 2013. május 29.
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


 

Aktuális információk az útlevél igénylésével kapcsolatosan


Hamarosan itt a szabadságolások és ezzel összefüggésben az utazások időszaka. A jó idő miatt hatalmas sorokra lehet számítania annak az okmányirodákban, aki útlevelet szeretne igényelni. A várakozással járó kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes tehát, időben elindulni és az utazáshoz szükséges okmányokat beszerezni.

 


 

Mely országokba szükséges útlevelet magunkkal vinni?


Amennyiben valaki külföldre kíván utazni az alábbi országok esetében elegendő az érvényes személyazonosító igazolványát magával vinnie a következő országokba: Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Macedón Köztársaság, Málta, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Szerbia Köztársaság. Személyazonosító igazolvánnyal – annak formátumától függetlenül - valamennyi magyar állampolgár gyakorolhatja a külföldre utazás jogát függetlenül attól, hogy kiskorú-e vagy nagykorú.

Az itt fel nem sorolt országokba történő látogatás esetében azonban minden esetben érvényes útlevéllel kell rendelkezni. Az útlevélnek több típusa létezik (szolgálati, hivatalos, diplomata, magánútlevél stb.) melyek közül a magánútlevél, illetve a második magánútlevél igénylésének útjáról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
 

Mikor állítanak ki második magánútlevelet?


Annak az állampolgárnak, aki hivatalos útlevélre nem jogosult, de foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár - az ezt bizonyító igazolás alapján -, valamint annak az állampolgárnak, aki azt különös méltánylást érdemlő okból kéri, meghatározott feltételek fennállása esetén második magánútlevél is kiadható. A második magánútlevél az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamáig, de legfeljebb két évig (18. életévét be nem töltött személy esetében egy évig) érvényes. A különös méltánylást érdemlő okból kiadott második magánútlevél érvényességi ideje egy év.
 

Hol lehet benyújtani az útlevél iránti kérelmet?


Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja. Erre azért van szükség, mert az arcképmás, az aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre. Az írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.

A magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet Magyarországon a járási hivatalnál vagy a Központi Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél; a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Központi Hivatalnál; az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél lehet benyújtani. A kérelem benyújtásánál úgy kell tervezni, hogy a magánútlevél valamint a második magánútlevél rendes eljárás keretében történő kiállításának ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Amennyiben úgy alakul, hogy az utazás kezdetéig rövid az idő, lehetőség van mindkét útlevél-típus esetében a dokumentum soron kívüli (7 napon belüli), a sürgősségi (3 napon belüli) és az azonnali (24 órán belüli) kiállítására is. A kérelmet a soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatal okmányirodájában, vagy a Központi Okmányirodában – az azonnali kiállításra irányuló kérelem kivételével - be lehet nyújtani. Az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a Központi Okmányirodában (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.) lehet leadni.

Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását, arcképmását és a biometrikus adatát továbbá a korábbi útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is. Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező az útlevél adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell.

A nyaralásra a legtöbb esetben a családok együtt utaznak, ezért amennyiben a gyermek részére is szeretnének útlevelet igényelni – együttes megjelenéssel -, a következőket is vigyék magukkal: az útlevél adattartalmát képező személyes adatokat, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét igazoló okiratot. Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát is, ha annak visszahagyását kérte. Kiskorú kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a  gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról. Fontos kiemelni, hogy mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges a magánútlevél kiadásához. A kiskorú személy kérelméhez csatolni kell továbbá a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.
 

Mennyibe kerül az útlevél igénylése?


Az útlevél igénylésekor az okmányiroda, a Központi Hatóság eljárásáért ún. eljárási illetéket kell fizetni, melynek mértéke a rendes eljárásban (20 napon belül) az 5 évig érvényes magánútlevélnél 7500 forint, a 10 évig érvényesnél 14000 forint, a 70 év felettiek és a gyermekek magánútleve 2500 forint. Az ún. gyorsított eljárásokban az illetéken túl az ún. igazgatási szolgáltatási pótdíjat is meg kell fizetni, melynek összege a soron kívüli eljárás esetén 19000 forint, a sürgősségi eljárás esetén 29000 forint, az azonnali eljárás esetén pedig 39000 forint. A második magánútlevél esetében ez a további pótdíj az illeték kétszerese.

Hol lehet átvenni az elkészült útlevelet?


A rendes eljárásban és a soron kívüli eljárásban igényelt és elkészült okmány átvétele a rendes eljáráshoz hasonlóan történik, az útlevelet személyesen vagy postai úton lehet átvenni. A sürgősségi, valamint azonnali eljárásban igényelt útlevél azonban kizárólag a Központi Okmányirodában, Budapesten vehető át.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 Kecskeméti Járási Hivatala)

 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY


Járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmeket

 

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.

Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csökkentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly elindított Egyszerűsítési Programnak, amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitöltendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse az embereket.


(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

1 2 3 4

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem