NYÁRLŐRINC KÖZSÉG HONLAPJA

Akadálymentes Nyomtatás Wikipédia

2022. december 3., szombat. Névnap: Ferenc, Olívia

2022.11.22

TÁJÉKOZTATÁS

 HÍRDETMÉNY

(BURSA)►ITT

Hirdetmény

Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.►ITT

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
2022. október 1. napjától
a könyvtár nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:
Hétfő:8-12-ig - 14-18-ig Csütörtök:8-12-ig - 14-18-ig
A többi napon a könyvtár zárva tart.
Fénymásolással, önéletrajz készítéssel kapcsolatos ügyintézésre a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség.


Pénzváltó István

polgármester

 

 

 

MÁV vegyszeres gyomírtás ►ITT
 

HIRDETMÉNY Nemzeti Földügyi Központ►ITT

 

 


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatósági áron megvásárolható tűzifa igényeiket a KEFAG Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül adhatják le.

Telefonszám: 76/ 510-400

Az ügyintézés során szükséges a név, cím és telefonszám megadása.
Nyárlőrinc, 2022. szeptember 19.
Polgármesteri Hivatal

 

 


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által készített online felmérés az ukrajnai háború elől az EU-ba menekülő felnőttek és gyermekeik tapasztalatait és véleményeit rögzíti. A kérdések a munkával, az oktatással, a lakhatással és az egészségügyi ellátással kapcsolatos témákat ölelik fel. A felmérés rákérdez a nyelvtanulásra, a beilleszkedésre, valamint a hátrányos megkülönböztetéssel és a rasszizmussal kapcsolatos tapasztalatokra is.

Kérem, hogy az alábbi linkeken található kérdőívek kitöltését elektronikus úton tegye lehetővé a polgármesteri hivatalban jelentkező ukrajnai menekültek részére, hogy minél többen kitölthessék azokat.

Elérhető linkek:
ukrán nyelven: https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669?lang=uk
orosz nyelven: https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669?lang=ru
angol nyelven: https://fra.europa.eu/limesurv ey/index.php/712669

Segítő közreműködését köszönöm.

Kecskemét, 2022. szeptember 7.

Tisztelettel:


…………………………………………
Cseh Tamás
HVB elnök


Kecskemét Járási Helyi Védelmi Bizottság
Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
tel.: 76/795-020 fax: 76/998-625 e-mail: kecskemet@bacs.gov.hu
 

 

Földértékesítési program►ITT

 

Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc Közös Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat pszichológus munkakör betöltésére pályázatot hirdet.►ITT

 

 

 

Tájékoztatás az afrikai sertéspestis elleni védekezés belterületen történő
vaddisznó kilövéssel kapcsolatos szabályairól►ITT

 


 

Országos tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.
 

HASZNOS TANÁCSOK
a vad által belterületen
okozott károk
MEGELŐZÉSÉHEZ
Lakossági tájékoztató►ITT

Magyarország vadgazdálkodási tájegységei►ITT

Magyarország vadgazdálkodási tájegységei és a tájegységi fővadászok elérhetőségei►ITT

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

mezőőr munkakör betöltésére►ITT
 

Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc Közös Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

pszichológus

munkakör betöltésére. ►ITT

TÁJÉKOZTATÁS
44 sz. főút - ideiglenes forgalomkorlátozással járó - felújítása
a kecskeméti bevezető szakaszon►ITT 

 

Tegyen Otthona Tűzbiztonságáért!


A kertimunka során a tűzgyújtás szabályait minden esetben be kell tartani.
Egy balul sikerült tűzgyújtással nemcsak magunkat, hanem a szomszédainkat is veszélyeztetjük.
Milyen szabályokat kell betartani:


- belterületen növényi hulladékot Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének 13/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete alapján tilos égetni!
- külterületen csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet növényi hulladékot elégetni;
- egyéb hulladék, szemét égetése TILOS;
- tűzgyújtási tilalom idején ne végezzünk égetést;
- az égetés alatt mindig tartsunk készenlétben elegendő oltóeszközt, gondoljunk a biztonságra (tűzoltó készülék, lapát, víz, esetleg védőszántás, …);
- figyeljünk a széljárásra, időjárási jelenségekre;
- SOHA ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet;
- amennyiben el szabadult a tűz, először a tűzoltókat értesítsük (112, 105)
- az égetés befejeztével alaposan győződjünk meg, hogy a tűz kialudt és nem fog visszagyulladni.
 

HÁZTARTÁSI
KÖLTSÉGVETÉSIÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY
ADATFELVÉTEL►ITT

MUNKAERŐFELMÉRÉS►ITT
   

A BIZTONSÁGI ÖVEZETRE VONATOZÓ ELVÁRÁSOK
NAGYFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ESETÉBEN
KÜL- ÉS BELTERÜLETEN►ITT

MVM►https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/3458

Közlemény►ITT

Lakossági tájékoztató
Tervezett szállítási napok külterületen
2022. első félév►ITT

2022. második félév►ITT
 

NYÁRLŐRINC
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 205/2021.(XI.10.) ÉS 215/2021.(XII.2.)
HATÁROZATOKKAL INDÍTOTT MÓDOSÍTÁSA►ITT

  

NMHH tájékoztató►ITT
  

 

Jelentkezz hivatásos tűzoltónak►ITT 

Tájékoztatás az oltási akcióhétről►ITT

Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek►ITT

 

 

REGŐCZI ALAPÍTVÁNY►ITT

 

Rugalmasabbá vált a tűzgyújtási tilalom rendszere►ITT
Tűzgyújtási tilalom az alföldi térségben►ITT
Tűzgyújtási tilalom térkép►ITT

   

  LAKOSSÁGI FELHÍVÁS►ITT     JEGYZŐI INTÉZKEDÉS►ITT

 

Felelős állattartást elősegítő ivartalanítási program(pályázat)►ITT

 

Tájékoztatás könyvtárlátogatással kapcsolatban►ITT

NYÁRLŐRINC
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND►ITT
 

TÁJÉKOZTATÓ
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást azonosító matricás rendszerről►ITT
 

Lakossági tájékoztató külterületi szemét►ITT

Lakossági tájékoztató sütőolaj begyűjtésről►ITT
Lakossági kerti kutakkal kapcsoltos tájékoztató►ITT
Speciális Önkéntes Tartalékos toborzás►ITT
Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok változásairól

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó és vámhatóság (NAV) látja el.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell a változásokról adatbejelentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé.
2021. január 1-jét követő új mentességek ügyintézését –kizárólag az adózó bejelentésével - az állami adóhatóságnál (NAV) lehet kezdeményezni.
2021. január 1-jét megelőző időszakban indult gépjárműadó ügyekben továbbra is a helyi adóhatóság jogosult eljárni.

 

Lakossági tájékoztatás a Volán busz menetrendjével kapcsolatban!

Volán menetrend változása►ITT

A változások sárgával kiemelten láthatók

Lelki elsősegély szolgálat ►ITT

Tájékoztatás fogászati ellátásról

 

Visszalépés...

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem